bekkenbodem

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De openingsdagen van al onze locaties staan vermeld op onze website.
 2. De praktijk is telefonisch bereikbaar op het nummer (038) 454 55 26. Daarnaast zijn wij ook te bereiken via
  info@bekken-bodem.nl. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
 3. Bekken&Bodem Bekkenfysiotherapie heeft met alle zorgverzekeraars zorgovereenkomsten afgesloten. Als u wilt weten of bekkenfysiotherapie binnen uw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseren wij om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Indien u
  niet of onvoldoende verzekerd bent voor therapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid, u ontvangt in dit geval een
  particuliere nota van Bekken&Bodem Bekkenfysiotherapie.
 4. Bekken&Bodem Bekkenfysiotherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het versturen van particuliere nota’s.
 5. Bekken&Bodem Bekkenfysiotherapie hanteert de tarieven die met uw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien u niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, of wanneer u geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering, zijn de particuliere tarieven van toepassing. Het is mogelijk dat het bedrag van uw zorgverzekeraar verschilt met het bedrag wat hier genoemd wordt.
 6. U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verplaatsen of afzeggen. Afspraken op maandag dienen vóór vrijdag 17.00 uur verplaatst of afgezegd te worden. Wanneer u uw afspraak niet tijdig afzegt, moeten wij deze bij u in rekening brengen. Een te laat geannuleerde afspraak, wordt niet door uw verzekeraar vergoed. In dit geval moeten wij het particuliere tarief voor een niet nagekomen afspraak in rekening brengen.
 7. Om uw behandeling(en) te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar, kunt u niet op dezelfde dag door een andere
  therapeut behandeld worden.
 8. Bij langdurige afwezigheid van uw therapeut zorgen wij, met uw goedkeuring, er voor dat de behandeling wordt overgenomen door een andere therapeut.
 9. Indien gewenst kan bij kortdurende afwezigheid van uw therapeut het behandeltraject worden voortgezet door een andere therapeut. Bij complexere problematiek heeft dit niet onze voorkeur.
 10. De bekkenfysiotherapeut is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, dit
  betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.
 11. Bekken&Bodem Bekkenfysiotherapie is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen binnen of buiten de praktijklocatie.
 12. Bekken&Bodem Bekkenfysiotherapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de therapeuten hebben gehouden.
 13. Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimerenverklaring.
 14. U dient uw fiets, auto of andersoortig vervoermiddel zodanig te parkeren dat de vrije toegang tot ons centrum
  gewaarborgd blijft.
 15. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 16. Bekken&Bodem Bekkenfysiotherapie streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Hiervoor maken wij gebruik van een anonieme online enquête. Deze ontvangt u via een e-mail. Wij rekenen op uw medewerking. Wilt u hier niet aan deelnemen dan dient u dit aan te geven bij uw therapeut.

  Behandelprotocol:
  Onderstaande protocol bewaakt de kwaliteit en het objectief vastleggen van het effect van de behandeling. Dit protocol is randvoorwaardelijk voor een doelmatige en doeltreffende behandeling. Daarnaast voldoen wij door dit protocol aan de voorwaarden die uw verzekeraar aan ons stelt.

  Eerste afspraak:
  U ontvangt na het maken van de eerste afspraak een bevestigingsmail. Bij de intake neemt u mee: Identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs): laat dit registreren bij de eerste behandeling. Dit is mogelijk
  bij uw bekkentherapeut.
  Indien nodig een verwijsbrief van de arts of specialist.
  Een handdoek, ook bij volgende afspraken.

  Laatste afspraak
  De laatste behandeling bestaat altijd uit een outtake. Deze laatste behandeling moet ten alle tijde plaats vinden.
  Dan worden de verplichte vragenlijsten afgenomen, uw dossier afgerond en een rapport naar de huisarts en
  verwijzer verstuurd. Indien de laatste afspraak door u wordt afgemeld, zal er een belafspraak plaatsvinden om de benodigde gegevens compleet te krijgen en het dossier af te sluiten. Dit wordt mogelijk gerekend als een reguliere behandeling. Als uw aanvullende verzekering de laatste behandeling (de outtake) niet vergoed, zal deze bij u in rekening worden gebracht.

Privacyreglement

1. Iedere locatie beschikt altijd over een afgesloten behandelruimte.
2. U geeft toestemming voor het anoniem aanleveren van uw gegevens. Dit is in het geval wanneer gegevens naar de verzekering verstuurd moeten worden. Wanneer u dit niet wilt, kan u dit kenbaar maken bij de betreffende therapeut.
3. Wij bieden studenten van de opleiding bekkenfysiotherapie van de SOMT de mogelijkheid om stage bij ons te lopen. Het kan voorkomen dat er tijdens de behandeling een stagiaire meekijkt of een (deel) van de behandeling uitvoert. Dit gebeurt uitsluitend met uw goedkeuring.
4. Bekken&Bodem Bekkenfysiotherapie werkt met een privacyreglement. Dit betekent dat uw gegevens uitsluitend door medewerkers worden vastgelegd en bewaard volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
5. U heeft het recht op inzage van uw dossier. Indien u uw gegevens op wilt vragen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen met de volgende gegevens:

 • Naam en voorletters, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats, telefoon en e-mailadres;
 • De vestiging en periode van uw behandeling, de behandelend therapeut;
 • Indien het verzoek bepaalde gegevens betreft: een duidelijke vermelding welke gegevens het betreffen;
 • Ondertekening cliënt/aanvrager: plaats, datum en handtekening.
  U stuurt bovenstaande gegevens samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs op naar info@bekken-bodem.nl.
  Bekken&Bodem Bekkenfysiotherapie zal binnen een redelijke termijn schriftelijk antwoord te geven.
  Rapportages voor bedrijfsartsen, arbodiensten, letselschadeadvocaten dienen, met uw schriftelijke toestemming, te worden aangevraagd (wij reageren binnen een redelijke termijn conform de geldende procedure en kosten).

  6. Voor het privacyreglement verwijzen we u naar onze website.

WGBO

Praktijk en therapeut handelen conform de Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst

Huisregels

 1. Hygiëne en een schone omgeving zijn belangrijk in onze praktijk. Wij verwachten dat u daar aan meewerkt.
 2. Neem tijdens een behandeling uw eigen handdoek mee.
 3. Voor het zoekraken van uw eigendommen zijn wij niet aansprakelijk.
 4. Wij zijn dagelijks bezig met kwaliteit en de optimalisering daarvan. Daarom vragen wij uw medewerking voor het
  cliënttevredenheidsonderzoek.
 5. Wij staan open voor verbetering. Heeft u tips? Meld deze bij uw bekkentherapeut.

© 2024 Bekken&Bodem