bekkenbodem

Onderzoek en behandeling

Onderzoek en behandeling

Bij beweegproblemen in de bekkenregio zal de bekkenfysiotherapeut met haar specifieke deskundigheid streven naar herstel van de balans en naar herstel van functie van zowel het bekken als de bekkenbodem. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenwerking van de bekken en bekkenbodem spieren met andere spieren in het lichaam en de organen (blaas, baarmoeder, darmen) in het bekken.

Intake en onderzoek
De bekkenfysiotherapeutische behandeling start met het zoeken naar de oorzaak van uw klacht. Dit gebeurt door een uitgebreid vraaggesprek en bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Wanneer duidelijk is waar de behandeldoelen liggen, wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeling
De behandeling is erop gericht uw klachten zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast speelt het voorkómen van terugkeer van klachten een belangrijke rol. We houden ons bezig met preventie, voorlichting, coaching, begeleiding én behandeling.

In de behandeling kunnen, afhankelijk van uw klachten, de volgende zaken aan de orde komen:
· uitleg en informatie betreffende uw specifieke klacht
· advies over eet-, drink- en toiletgewoonten
· advies omtrent houding en beweging in het dagelijks leven
· oefenen van bekken- en bekkenbodemspieren
· massage, dry needling
· controle (her)krijgen over het proces van het vullen en legen van de blaas en de darmen
· PTNS
· trainen van functionele stabiliteit rond bekken en lage rug
· individuele begeleiding rond de zwangerschap.

Wij maken bij ons onderzoek en behandeling, indien nodig met toestemming van de patiënt, gebruik van myofeedback-apparatuur (MAPLe) en echografie:
· ter ondersteuning bij het bepalen van de bekkenfysiotherapeutische diagnose
· bij beoordeling van het functioneren van de bekkenbodem en de bekkenregio
· om veranderingen/progressie aan de cliënt te tonen ten behoeve van transparantie en therapietrouw.

Optimaal resultaat
Voor een optimaal behandelresultaat streven wij naar een goede samenwerking tussen patiënt, verwijzer en behandelaar. Indien nodig, en in overleg met de patiënt, wordt een multidisciplinaire behandeling in gang gezet. We werken onder meer samen met huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, urologen, MaagDarmLever-artsen, seksuologen, chirurg-proctologen, dermatoloog-proctologen en docenten ZwangerFit® en Mom in Balance.

Hulpverlening is een proces van persoonlijke betrokkenheid tussen mensen dat recht doet aan menselijke waardigheid. Iedere patiënt is uniek in zijn hulpvraag en -behoefte. Daarom is een persoonlijke bejegening vereist. De patiënt is iemand met een eigen geschiedenis, een eigen identiteit, eigen gezondheidsvaardigheden, een eigen (sociale) omgeving en een eigen toekomstperspectief. Het accent bij de hulpverlening door de bekkenfysiotherapeut ligt niet op ziekte en zorg, maar via gedrag en gezondheid op functionaliteit en participatie.
(bron: Beroepsprofiel Bekkenfysiotherapeut 2014)

Behandelprotocol

Met behulp van onderstaand protocol bewaken we de kwaliteit van de behandeling en leggen we het effect ervan objectief vast. Dit protocol is randvoorwaardelijk voor een doelmatige en doeltreffende behandeling. Daarnaast voldoen wij met dit protocol aan de voorwaarden die uw verzekeraar aan ons stelt.

Eerste afspraak:
U ontvangt na het maken van de eerste afspraak een bevestigingsmail. Bij de intake neemt u mee:
· Identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs)
· Indien nodig een verwijsbrief van de arts of specialist
· Een handdoek, ook bij volgende afspraken.

Laatste afspraak
De laatste behandeling bestaat altijd uit een outtake. Deze outtake moet plaats vinden. We evalueren de behandeling, nemen de (door de zorgverzekeraar) verplichte vragenlijsten af en sturen een rapportage naar uw huisarts en/of verwijzer. Indien u de laatste afspraak afmeld, zal er een belafspraak plaatsvinden om de benodigde gegevens compleet te krijgen en het dossier af te sluiten.

© 2024 Bekken&Bodem