Intake en onderzoek

Soms lukt het niet zo goed om zindelijk te worden en hebben kinderen ouder dan 5 jaar nog regelmatig een ongelukje. Ook een buikoperatie, een aangeboren afwijking of een ingrijpende gebeurtenis kan problemen geven bij het plassen of poepen. De kinderbekkenfysiotherapeut gaat samen met u en uw kind werken aan dit probleem.

Hoe gaat de kinderbekkenfysiotherapeut te werk?
Eerst vindt er een gesprek plaats met u en uw kind. In dit gesprek wordt de hulpvraag duidelijk en worden er vragen gesteld over het plassen, poepen, het eten en drinken van uw kind, de toilethouding en algemene vragen over de ontwikkeling van uw kind en zijn/haar dagelijks functioneren. Vaak krijgt u ook vragenlijsten mee over de eet-, drink-, poep- en plasgewoonten van uw kind. Uit het gesprek en de vragenlijsten kan de kinderbekkenfysiotherapeut veel informatie halen en bepalen welke therapie geschikt is voor uw kind.

In een vervolgafspraak zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Hier wordt op speelse wijze gekeken naar de algemene motoriek van uw kind, het gebruik van adem-, buik-, bekken- en bekkenbodemspieren.

Na de intake en het onderzoek wordt bepaald of kinderbekkenfysiotherapie uw kind kan helpen. Er wordt dan samen met u en uw kind een behandelplan gemaakt.

Behandelplan

 • Uitleg over de klachten: wat is er aan de hand en hoe is het mogelijk ontstaan of wat is de oorzaak?
 • Inzicht geven aan uw kind over plassen en poepen en wat zijn/haar probleem is. De kinderbekkenfysiotherapeut maakt hierbij gebruik van kindvriendelijke plaatjes en – boeken.
 • Adviezen over eten, drinken en bewegen.
 • Oefentherapie gericht op:
  – Aanleren van juist toiletgedrag en toilethouding.
  – Bekkenbodembewustzijn verbeteren door het leren aan- en ontspannen van de bekkenbodem.
  – Verbeteren van de techniek van het plassen en ontlasten.
  – Adequaat reageren op aandrang.
  – Vergroten van blaascapaciteit.
 • Inzetten echografie:
  – ter ondersteuning bij het bepalen van de bekkenfysiotherapeutische diagnose;
  – bij beoordeling van het functioneren van de bekkenbodem en de bekkenregio;

  – is een manier voor de bekkenfysiotherapeut om veranderingen/progressie aan de cliënt te tonen ten behoeve van transparantie en therapietrouw.

Het is belangrijk om thuis met uw kind adviezen toe te passen en de oefeningen te doen die u samen bij de kinderbekkenfysiotherapeut geleerd heeft. Het vraagt een goede motivatie en doorzettingsvermogen van uw kind, maar ook de medewerking van u als ouder. Probeer als ouder een positieve coachende rol te vervullen. Beloon de kleine stapjes die meestal wel lukken. Uw kind heeft uw inzet, steun en motivatie nodig om de problemen effectief aan te pakken. De kinderbekkenfysiotherapeut zal samen met u bespreken hoe u uw kind thuis het beste kunt begeleiden.

De kinderbekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het creëren van een gunstig pedagogisch klimaat waarbij de ouders/verzorgers zich gehoord en gesteund voelen en waarbij het kind zich optimaal kan ontwikkelen.