Diagnostiek en behandeling

Bij beweegproblemen in de bekkenregio zal de bekkenfysiotherapeut met haar specifieke deskundigheid, streven naar herstel van de balans en naar herstel van functie van zowel het bekken als de bekkenbodem. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenwerking van de bekken en bekkenbodem spieren met andere spieren in het lichaam en de organen (blaas, baarmoeder, darmen) in het bekken.
(bron: Beroepsprofiel Bekkenfysiotherapeut 2014)

Intake en onderzoek
De bekkenfysiotherapeutische behandeling start met het zoeken naar de oorzaak van uw klacht. Dit gebeurt door een uitgebreid vraaggesprek, het invullen van vragenlijsten en bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Wanneer duidelijk is waar de behandeldoelen liggen, wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeling
De behandeling is er op gericht uw klachten zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast speelt het voorkómen van terugkeer van klachten een belangrijke rol. We houden ons bezig met preventie, voorlichting, coaching, begeleiding én behandeling.

In de behandeling kunnen, afhankelijk van uw klachten, de volgende zaken aan de orde komen:

 • uitleg en informatie betreffende uw specifieke klacht
 • advies over eet-, drink- en toiletgewoonten
 • advies omtrent houding en beweging in het dagelijks leven
 • het oefenen van bekken- en bekkenbodemspieren waarbij gebruik gemaakt kan worden van MAPLe myofeedback-apparatuur. Hiermee wordt de activiteit van de bekkenbodem zichtbaar gemaakt. Het resultaat van uw oefenen is zo goed te volgen
 • controle (her)krijgen over het proces van het vullen en legen van de blaas en de darmen. Ook hierbij kan de MAPLe ingezet worden.
 • inzetten echografie:
  – ter ondersteuning bij het bepalen van de bekkenfysiotherapeutische diagnose;
  – bij beoordeling van het functioneren van de bekkenbodem en de bekkenregio;

  – is een manier voor de bekkenfysiotherapeut om veranderingen/progressie aan de cliënt te tonen ten behoeve van transparantie en therapietrouw

 • het trainen van functionele stabiliteit rond bekken en lage rug
 • individuele begeleiding rond de zwangerschap.

Optimaal resultaat
Voor een optimaal behandelresultaat is goede samenwerking tussen patiënt, verwijzer en behandelaar noodzakelijk. Indien nodig, en in overleg met de patiënt, wordt een multidisciplinaire behandeling in gang gezet. We werken onder meer samen met huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, urologen, MaagDarmLever-artsen, seksuologen, chirurg-proctologen, dermatoloog-proctologen en  docenten ZwangerFit® en Mom in Balance.

Hulpverlening is een proces van persoonlijke betrokkenheid tussen mensen dat recht doet aan menselijke waardigheid. Iedere patiënt is uniek in zijn hulpvraag en -behoefte en vereist daarom om een persoonlijke bejegening. De patiënt is iemand met een eigen geschiedenis, een eigen identiteit, eigen gezondheidsvaardigheden, een eigen (sociale) omgeving en een eigen toekomstperspectief. Het accent bij de hulpverlening door de bekkenfysiotherapeut ligt niet op ziekte en zorg, maar via gedrag en gezondheid op functionaliteit en participatie.
(bron: Beroepsprofiel Bekkenfysiotherapeut 2014)