Informatie voor verwijzers

Recidiverende Urineweg Infecties
Recidiverende Urineweg Infecties zijn de meest voorkomende bacteriële infecties op kinderleeftijd. Er is sprake van een recidiverende urineweginfectie bij:

  • twee of meer urineweginfecties met koorts en/of flankpijn
  • drie of meer episodes met urineweginfecties zonder koorts
  • één episode van urineweginfectie met koorts en/of flankpijn plus één of meer episodes met urineweginfectie zonder koorts

Ongeveer 3% van de jongens en 7% van de meisjes zal gedurende de eerste tien levensjaren een UWI doormaken (Kinderurologie A.J. v.d. Heyden 2005) en van alle kinderen die in het 1e levensjaar een urineweginfectie krijgen, ontwikkelt 75% een recidief.

Risicofactoren voor recidiverende urineweginfecties zijn:

  • feces-incontinentie, functionele obstipatie
  • hooggradige reflux (graad 3 of meer)
  • dysfunctional voiding (C.M. Stauffer 2004, K. Panaretto 1999 , E. Bakker 2004).

Dysfunctioneel plassen is een risicofactor voor het krijgen van recidiverende UWI en draagt bij aan het langzamer verdwijnen van vesico-uretrale reflux (B. Snodgrass, 1991).

 

Nationale richtlijnen voor kinderbekkenfysiotherapie:

Nuttige link: