bekkenbodem

Informatie voor verwijzers

Volwassenen

Huisartsen en specialisten worden regelmatig geconfronteerd met mannen, vrouwen en kinderen met klachten in het bekken(bodem)gebied. Naast medicamenteuze of chirurgische interventies is bekkenfysiotherapie één van de behandelmogelijkheden. Het is een bewezen effectieve therapie.

Meer achtergrondinformatie over bekkenfysiotherapie kunt u hier vinden.

De opleidingskolom fysiotherapie bestaat uit een bachelor- en mastercompartiment met daarboven het PhD-niveau. De bachelor opleiding leidt op tot fysiotherapeut European Qualification Framework (EQF) niveau 6, wat resulteert in een BIG-geregistreerde allround fysiotherapeut in de individuele gezondheidszorg. Dit niveau geeft toegang tot verschillende hbo-masteropleidingen.

De bekkenfysiotherapeut bij Bekken&Bodem Bekkenfysiotherapie is een masteropgeleide fysiotherapeut en gespecialiseerd in gezondheidsproblemen in de bekkenregio. Daaronder wordt verstaan: de spieren van het bekken en de bekkenbodemspieren, de bekkenorganen (blaas, baarmoeder, darmen), de lage rug regio en de heupen. Het vak richt zich naast screening, diagnostiek, prognostiek en therapeutische interventies op preventie van bekken- en bekkenbodemdisfuncties en vraagt specifieke competenties.

(bron; Beroepsprofiel Bekkenfysiotherapeut 2014)

Richtlijnen:

Brochure: Zorgvuldig handelen bij voorbehouden en bijzondere handelingen

Kinderen

Recidiverende Urineweg Infecties
Recidiverende Urineweg Infecties zijn de meest voorkomende bacteriële infecties op kinderleeftijd. Er is sprake van een recidiverende urineweginfectie bij:

  • twee of meer urineweginfecties met koorts en/of flankpijn
  • drie of meer episodes met urineweginfecties zonder koorts
  • één episode van urineweginfectie met koorts en/of flankpijn plus één of meer episodes met urineweginfectie zonder koorts

Ongeveer 3% van de jongens en 7% van de meisjes zal gedurende de eerste tien levensjaren een UWI doormaken (Kinderurologie A.J. v.d. Heyden 2005) en van alle kinderen die in het 1e levensjaar een urineweginfectie krijgen, ontwikkelt 75% een recidief.

Risicofactoren voor recidiverende urineweginfecties zijn:

  • feces-incontinentie, functionele obstipatie
  • hooggradige reflux (graad 3 of meer)
  • dysfunctional voiding (C.M. Stauffer 2004, K. Panaretto 1999 , E. Bakker 2004).

Dysfunctioneel plassen is een risicofactor voor het krijgen van recidiverende UWI en draagt bij aan het langzamer verdwijnen van vesico-uretrale reflux (B. Snodgrass, 1991).

Nationale richtlijnen voor kinderbekkenfysiotherapie:

Nuttige link:

© 2024 Bekken&Bodem