bekkenbodem

Vergoeding en tarieven

Vergoeding en tarieven

U kunt met of zonder verwijzing bij ons terecht. Een eerste afspraak bestaat uit intake, onderzoek, informatie en adviezen, soms meteen hands-on behandeling. Een eerste afspraak wordt gedeclareerd of in rekening gebracht als 2 zittingen.

Indien u niet (voldoende) verzekerd bent voor fysiotherapie brengen wij in 2023 voor bekkenfysiotherapie de volgende tarieven bij u in rekening:

Eerste afspraak (ongeveer 45 minuten): € 110,00
Bekken&Bodem Check: eerste afspraak na bevalling (ongeveer 45 minuten): € 110,00
Vervolgzitting (ongeveer 25 minuten): € 55,00
Telefonische zitting (maximaal 12 minuten): € 27,50
Telefonische zitting (maximaal 25 minuten): € 55,00
Toeslag bij behandeling aan huis (Zwolle): € 17,50
Niet nagekomen afspraak (niet tijdig afgezegd): € 30,00 *

Daarnaast vragen wij een vergoeding voor gecompliceerde rapportage op verzoek van derden. Dit tarief bedraagt €85,00

Voor 2023 hebben wij géén contract afgesloten met OWM Zorg en Zekerheid vanwege het te lage tarief voor onze specialistische zorg. Van alle andere zorgverzekeraars hebben wij het aangeboden contract geaccepteerd. We worden het hoogst gewaardeerd door DSW en ONVZ.

Informatie voor verzekerden van OWM Zorg en Zekerheid in 2023
Afhankelijk van uw polis krijgt u van OWM Zorg en Zekerheid een gedeelte van onze factuur vergoed. Dit staat in uw polisvoorwaarden vermeld.
Dit betekent voor u:
Aan het eind van de behandeling krijgt u de factuur mee. Deze betaalt u rechtstreeks aan ons en u dient de factuur zelf in bij uw verzekering. Afhankelijk van uw polis krijgt u een gedeelte vergoed.

Er zijn twee uitzonderingen op de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering:
– De behandeling van urineverlies. Hierbij worden 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van een arts noodzakelijk.
– Alle behandelingen van kinderen onder de 18 jaar worden betaald vanuit de basisverzekering.

Het verplichte eigen risico is het jaarlijkse bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder zelf moeten betalen voor medische kosten die gedekt worden door de basisverzekering. Bij bekkenfysiotherapie voor volwassenen vanwege urine-incontinentie worden de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Indien u uw eigen risico nog niet hebt verbruikt, brengt de zorgverzekeraar kosten bij u in rekening. (Vergoedingen uit de aanvullende verzekering hebben geen consequenties voor uw verplichte eigen risico.) Klik hier voor verdere uitleg over vergoedingen.

Voor advies over een aanvullende polis gaat u naar DeFysiotherapeut.com of ZorgverzekeringWijzer.

* Kunt u de gemaakte afspraak niet na nakomen? Meldt dit op tijd via ons contactformulier, telefonisch (038) 454 55 26 of via info@bekken-bodem.nl. Een afspraak die meer dan 24 uur van te voren telefonisch of per email wordt afgezegd wordt nooit in rekening gebracht.

© 2023 Bekken&Bodem