Pas bevallen?

Doe de Bekken&Bodem Check

Bij klachten van bijvoorbeeld pijn rond het bekken, urineverlies en verzakkingsgevoel kunnen wij je behandelen. Maar ook als je geen klachten hebt, is het goed om stil te staan bij voorkómen van klachten in de toekomst.

Je loopt namelijk meer risico op bekkenklachten en bekkenbodemklachten na je bevalling wanneer:

  • je lage rugklachten of bekkenklachten hebt gehad vóór en tijdens je zwangerschap,
  • je urineverlies of verzakkingsklachten hebt gehad voor of tijdens je zwangerschap,
  • je een (sub-)totaal ruptuur hebt opgelopen (vraag na bij je verloskundige, huisarts of gynaecoloog),
  • je een vacuüm- of tangverlossing hebt gehad,
  • je langer dan 1 uur geperst hebt of
  • je baby bij de geboorte zwaarder was dan 4000 gram.

Vanwege preventie van klachten bieden wij de Bekken&Bodem Check aan. Daarin brengen we samen met jou eventuele klachten en risicofactoren in kaart, we doen bekken- en bekkenbodemonderzoek als je dat wenst en geven je persoonlijke adviezen. Indien nodig stellen we een oefenschema op maat op of starten we een behandeling.

De Bekken&Bodem Check  duurt ongeveer 45 minuten en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Indien je niet voldoende verzekerd bent, brengen wij € 100,- bij je in rekening. Je hebt geen verwijzing nodig voor de Bekken&Bodem Check .

< Ga terug