Veel voorkomende klachten

Onvoldoende functionerende spieren in de bekkenregio kunnen, naast problemen met bewegen, ook leiden tot problemen met plassen, ontlasten en pijnklachten. Deze klachten hebben vaak een grote impact op het kind, de ouders en/of verzorgers en overige gezinsleden en kunnen kwaliteit van leven sterk beïnvloeden. Door de functie van de spieren in de bekkenregio te verbeteren dan wel normaliseren kunnen deze klachten afnemen of verdwijnen.

(bron; Beroepsprofiel Bekkenfysiotherapeut 2014)

Bekkenbodemproblemen
Disfunctioneren wil zeggen ‘niet werken zoals het hoort te werken’. Dit kan met betrekking tot de bekkenbodem betekenen dat het gaat om te hoge spierspanning, onvoldoende bestuurbaarheid of moeite met ontspannen van de bekkenbodemspieren. Omdat het functioneren van de bekkenbodemspieren van invloed is op het functioneren van blaas en endeldarm kan een en ander leiden tot verschillende problemen: