Vergoeding

Bekken&Bodem Bekkenfysiotherapie heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst afgesloten en uw behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Bekijk zo nodig uw polisvoorwaarden.

Er zijn twee uitzonderingen op de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering:

  • De behandeling van urineverlies. Hierbij worden 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van uw arts noodzakelijk.
  • Alle behandelingen van kinderen onder de 18 jaar worden betaald vanuit de basisverzekering.

Het verplichte eigen risico is het jaarlijkse bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder zelf moeten betalen voor medische kosten die gedekt worden door de basisverzekering. Bij bekkenfysiotherapie voor volwassenen in verband met urine-incontinentie worden de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basis verzekering. Dit kan dus consequenties hebben voor uw verplichte eigen risico. (Vergoedingen uit de aanvullende verzekering hebben geen consequenties voor uw verplichte eigen risico.) Klik hier voor verdere uitleg over vergoedingen.

Voor advies over een aanvullende polis gaat u naar ZorgverzekeringWijzer.

Indien u niet (voldoende) verzekerd bent voor fysiotherapie brengen wij in 2021 voor zowel bekkenfysiotherapie als kinderbekkenfysiotherapie de volgende tarieven bij u in rekening:

Intake, onderzoek, informatie en adviezen (ongeveer 45 minuten): € 100,00
Bekken&Bodem Check: onderzoek na bevalling, informatie en adviezen (ongeveer 45 minuten): € 100,00
Vervolgzitting (ongeveer 25 minuten): € 50,00
Toeslag bij behandeling aan huis: € 15,00
Niet nagekomen afspraak (niet tijdig afgezegd): € 30,00 *

Daarnaast vragen wij een vergoeding voor gecompliceerde rapportage op verzoek van derden. Dit tarief bedraagt momenteel €85,00

* Kunt u de gemaakte afspraak niet na nakomen? Meldt dit op tijd via (038) 454 55 26 of via info@bekken-bodem.nl. Een afspraak die meer dan 24 uur van te voren telefonisch of per email wordt afgezegd wordt nooit in rekening gebracht.