Opleiding en register

Als geregistreerd bekkenfysiotherapeut hebben wij na de opleiding fysiotherapie een 3-jarige opleiding bekkenfysiotherapie gevolgd. We zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister bekkenfysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: www.defysiotherapeut.com. Daarnaast zijn wij lid van de NVFB, de beroepsvereniging voor bekkenfysiotherapeuten: www.nvfb.nl.

Wij zijn breed opgeleid, zowel therapeutisch als diagnostisch, op het gebied van:
• het urogenitaal systeem
• het gastro-intestinaal systeem
• het houding- en bewegingssysteem van lage rug, buik en bekken
• seksuele problematiek gerelateerd aan functiestoornissen in de bekkenbodem en in de hierboven genoemde systemen
• zwangerschapsgerelateerde klachten

Onze praktijk is stage-adres voor de opleiding bekkenfysiotherapie van de SOMT University Campus www.somt.nl en de cursus ZwangerFit van de YVLO www.yvlo.nl.